Tarneviis

Kui Müüja arvele on laekunud Ostja poolt sooritatud makse, sii kaup saadetakse tavaliselt 1-2 päeva jooksul, kui kaup on kohapeal olemas. Kauba saatmiseks kasutatakse Ostja poolt valitud tarneviisi. Paki jälgimiseks edastame Ostjale vastava lingi.

Saatmiskulud hõlmavad kättetoimetamise ja pakendamise tasusid ning postikulusid. Käitlustasud on fikseeritud, kuid transporditasud varieeruvad vastavalt saadetise kogukaalule. Me ei saa grupeerida kahte eraldi tehtud tellimust ja iga tellimuse juurde lisatakse transporditasud. Tellitud kaubad saadetakse Ostja enda vastutusel, vaid Müüja hoolitseb saadetises olevate kergesti purunevate esemete eest. Product Return and Refund Policy

Karbid on piisavalt suured ja tellitud kaubad on hästi kaitstud.

Täiendavad veokulud, mis võivad tekkida.

Allpool olev teave on väga oluline!

Kui valitud tarneteenus on seotud veokorraladaja (DHL või TNT) kaugpiirkonnaga, siis tõenäoliselt peate kandma lisakulusid. Sellisel juhul võtab meie müügihaldur teiega ühendust.
Kui asute kaugpiirkonnas, siis palun lisage oma tarnepäevale 2 tööpäeva, 

Mõnedes riikides võivad rahvusvahelistele tellimustele lisanduda imporditud kauba täiendavad maksed, mis suurendavad tarnekulusid. Lisainfo saamiseks võtke ühendust oma kohaliku tolliametiga.
Meie transpordikulud ei sisalda impordimakse, tasusid, tollimakse ega registreerimistasusid ning me ei vastuta selliste tasude eest igal juhul.

Kauba tagastus ja tagasimaksed

14 päevane tagastusõigus

• Kui ostetud kaup Ostjale mingil põhjusel ei sobi, siis on Ostjal võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada ja ostusumma tagastatakse Ostjale (vastavalt e-poe üld- ja tellimustingimuste punktile 2.6).
• Tagastamispoliitika ei kehti selliste toodete kohta nagu avatud tarbekaubad. Samuti, tagastada ei saa kaupa, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on peale kohaletoimetamist avatud.   • Toote tagastamiseks palume täita taganemisavalduse vorm või saata vabas vormis taganemisavaldus e-posti aadressile webstore@hfree.eu. Toote saad tagastada Homefree Environmental OÜ lattu.
• Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Ostja arveldusarvele viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates ostja taganemisavalduse saamisest. Homefree Environmental OÜ võib raha tagasimakse tegemisest keelduda seni, kuni ostja on talle tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud. 
• Tagastamisele kuuluva kauba halvenemise korral vastutab Ostja kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, võib ostja seda käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu tal lubatakse tavapäraselt seda teha poes.

Tellimuse tühistamine enne kauba saatmist

Kui Ostja tühistab tellimuse enne kauba saatmist, tagastatakse kõik selle tellimuse alusel tehtud maksed Ostjale täielikult. Raha tagastatakse sama makseviisi abil, mida kasutati ostmisel.

Tellimuse tühistamine pärast kauba saatmist

Kui Ostja tühistab tellimuse pärast selle saatmist, on Ostja kohustus tagastada toode Müüja lattu, saates selle aadressile: Homefree Environmental OÜ, Kadastiku 23a, Narva, 21004, Eesti.

Lisateavet kauba tagastamise kohta leiate jaotisest "Kauba ja raha tagastamise poliitika: töökorras kauba tagastamine". Kui tühistate tellimuse pärast selle saatmist, tagastame kõik tellimuse esitamise ajal tehtud maksed, sealhulgas tarnekulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Homefree Environmental OÜ pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist).

Raha tagastatakse sama makseviisi abil, mida kasutati ostmisel.Me võime tagasimakse edasi lükata, kuni oleme kauba kätte saanud, või kuni esitate tõendi, et tagastatud toode on meile saadetud. 

Kauba tagastuse ja tagasimaksete poliitika

Enne kauba tagastamist pöörduge Homefree Environmental OÜ poole, „tagastamise numbri” kättesaamiseks. See aitab meil jälgida kauba tagastamist Müüja lattu ja teha kauba nõuetekohase väljavahetamise või väljastamise. 

Töökorras kauba tagastamine

Ostjal on õidus tellimuse tühistada 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist. Sellisel juhul peate sellisest otsusest meile selgelt teada adma e-posti teel. (E-Mail: webstore@hfree.eu)Ostja peab Kauba Homefree Environmental OÜ-le tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas Homefree Environmental OÜ-le Müügilepingust taganemisest. Tähtajast on kinni peetud, kui Ostja tagastab Müügilepingu esemeks oleva Kauba enne 14-päevase tähtaja lõppu.

- Ostjal on võimalus kauba iseseisvalt Müüja lattu tagastada, saates selle: Homefree Environmental OÜ, Kadastiku 23a, Narva, 21004, Eesti. Teise võimalusena saame saata oma kulleri kauba järgi, pakkudes seda teenust soodushinnaga (igal juhul Ostja saab küsida müügijuhilt saatmise maksumust - see üldjuhul sõltub paki kaalust ja suurusest).

- Kogu tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja see peab olema edasimüügiks kõlblikus seisundis. Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis ja kogu selle sisuga.

- Kõik tagastatavad kaubad kontrollitakse enne asendamist või tagastamist.Ostja peab hoolitsema tagastatavate kaupade eest, sest Ostja vastutab Kauba väärtuse vähenemise eest ning Müüjal on õigus see summa tagastamisele kuuluvast ostuhinnast maha arvata.

Defektse kauba tagastamine

Kui toode on defektne või vigane, asendame selle hea meelega, kui sarnane toode on olemas Müüja laos.
Teine võimalus on tagasimakse. 

Antud juhul Müüja korraldab defektse kauba kohaletoimetamist lattu, kasutades kulleri teenust.
Samas, Ostjal on võimalus kauba iseseisvalt Müüja lattu tagastada, saates selle aadressile: Homefree Environmental OÜ, Kadastiku 23a, Narva, 21004, Eesti.

Kõik tagastatavad kaubad kontrollitakse enne asendamist või tagastamist.

Antud juhul tagastab Homefree Environmental OÜ Ostjale kõik viimaselt saadud Müügilepingu kohased maksed, sealhulgas kättetoimetamise kulud. 
Homefree Environmental OÜ teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Ostja kasutas makse tegemiseks.

Lisateave

Ostetavate kaupade valimisel arvestage sellega, et ainult Ostja teate täpselt, mida vajate! Pöörake tähelepanu toote koodile, kui valite filtreid või tarvikuid meie veebipoes. Kui te ei tea toote koodi, võtke palun meiega ühendust.

Tootele pretensioonide esitamise tingimused

1.    Pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates toote üleandmisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.

2.    Pretensioonide esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning töö kui varuosade maksumus. Transpordikulud ei ole kaetud.

3.    Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.

4.    Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.

5.    Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale.

6.    Homefree Environmental OÜ ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

-      normaalsest kulumisest, sealhulgas ka ühekordselt kasutatavate filterelementide ja pöördosmoosi membraanide filtreerimisvõime ja jõudluse halvenemisest;

-      ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);

-      seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;

-      kliendile enne seadme ostmist Homefree Environmental OÜ poolt teatavaks tehtud puudustest;

-      välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, mittevastav veesurve, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.

-      toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

7.    Homefree Environmental OÜ tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.

8.    Seadmele teostatud ekspertiisi (diagnostika) eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui Homefree Environmental OÜ ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.

9.    Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates ostu kuupäevast.

10.  Kui tarbija ei nõustu Homefree Environmental OÜ seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:

-      tegemist on puudusega (asjatundja eksperthinnangu alusel);

-      puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;

-      Homefree Environmental OÜ on puuduse eest vastutav.

11.  Kui Homefree Environmental OÜ on andnud seadmele müügigarantii, siis tagab Homefree Environmental OÜ puuduste kõrvaldamise kooskõlas müügigarantii tingimustes tooduga.

12.  Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks tuleb pöörduda Homefree Environmental OÜ e-posti teel: webstore@hfree.eu.

13.  Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused.

Tootjagarantii

Tootjagarantii katab tootja poolt määratud perioodi jooksul esinevaid materjali- ja töötlemisvigu. Tootjagarantii piirdub riistvara jõudlusomaduste ja seisukorra taastamisega, mis originaalseadmel enne defekti olid (asendamist uue seadmega ja müügilepingust taganemist Tootjagarantii ei võimalda). Tootjagarantii ei kata seadmete kasutamisest tekkinud kulusid, andmete kadumist, tootlikkuse langust vms juhtumeid. Seadmete garantiiperioodid ja teenustasemed võivad olla seadmete põhiselt erinevad. Seadmele kehtiv Tootjagarantii on ära toodud seadmega kaasas olevas dokumentatsioonis. Palume tutvuda tootele kehtivate konkreetsete Tootja poolsete garantiitingimustega juba enne toote ostu.